Wilson tennis camp

Anmälnings- och betalningsvillkor!

För att vara garanterad en lägerplats gäller...
Anmälningsavgiften betalas in på följande bankgiro:
   • Juniorläger 6 500 kr
   • Match camp 3 450 kr
   • Maxiläger 3 750 kr
   • Upptaktsläger 3 750 kr
   • Vuxenläger Båstad 4 200 kr
   • Vuxenläger Jönköping 5 500 kr
   • Vuxenläger de luxe 9 000 kr (lyxvarianten)
   • Vuxenläger Alicante 13 900 kr
– BG 5446-7436
– Kontoinnehavare PB Sport
– Vid betalning från utlandet ska följande anges för att betalningen ska gälla:
   • IBAN: SE 8680 0008 1695 9743 4559 67
   • BIC: SWEDSESS

Delavgift
Obs! Du har en garanterad plats först när delavgiften är betald. Du kan naturligtvis betala hela anmälningsavgiften på en gång om du önskar det:
   • För juniorläger är delavgiften 3 000 kr
   • För match camp är delavgiften 2 000 kr
   • För maxiläger är delavgiften 2 500 kr
   • För upptaktsläger är delavgiften 2 500 kr
   • För vuxenläger Båstad är delavgiften 2 000 kr
   • För vuxenläger Jönköping är delavgiften 3 500 kr
   • För vuxenläger de luxe camp är delavgiften 4 000 kr
   • För vuxenläger Alicante är delavgiften 3 900 kr
   • Ange fullständigt namn och vilket läger det avser vid betalningen (kommentarsrutan)

Slutbetalning
Resterande belopp ska vara betald en månad före lägrets start och då får Ni även ett utförligare program samt utrustningslista via mail:
   • För juniorläger är slutavgiften 3 500 kr
   • För match camp är slutavgiften 1 450 kr
   • För maxiläger är slutavgiften 1 250 kr
   • För upptaktsläger är slutavgiften 1 300 kr
   • För vuxenläger Båstad är slutavgiften 2 200 kr (2 600 kr vid tillägg av enkelrum)
   • För vuxenläger Jönköping är slutavgiften 2 150 kr (2 550 kr vid tillägg av enkelrum)
   • För de luxe camp är slutavgiften 5 000 kr
   • För vuxenläger Alicante är slutavgiften 10 000 kr (11 400 kr vid tillägg av enkelrum)
   • Ange fullständigt namn och vilket läger det avser vid betalningen (kommentarsrutan)

Villkor
– Anmäld som meddelar förhinder (med läkarintyg) att deltaga senast 5 dagar före lägrets start erhåller halva avgiften i retur.
– Anmäld som påbörjat lägret, men ej fullföljer erhåller ej någon del av avgiften i retur.
– Arrangören Wilson tennis camp frånsäger sig allt ansvar för eventuella tillbud över vilka man ej råder
– Vi reserverar oss för felskrivningar

Har du frågor kring betalningen eller andra funderingar får du gärna maila eller ringa:

Pontus Bergevi – 0704 73 42 42

Tillbaka till anmälningssidan